กิจกรรม

BOOK TALK FES the series EP.2 "เรื่องเงิน เรื่องง่าย"

วันที่จัดงาน
28 ก.ย. 2019
สถานที่จัดงาน
ลาน Fin Square ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ชั้น 2
โทรศัพท์
0 2356 7766 กด 3


พบกับเทคนิควิธีบริหารเรื่อง "เงิน" ให้เป็นเรื่อง "ง่าย"
ในกิจกรรม Book Talk FES the series EP.2

พบกันวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 14.00 - 15.30 น. ที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม http://bit.ly/2kNZb1K

รายละเอียดการเดินทาง https://www.botlc.or.th/visit

ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้