กิจกรรม

BOOK TALK FES the series EP.2 "เรื่องเงิน เรื่องง่าย"

วันที่จัดงาน
28 ก.ย. 2019
สถานที่จัดงาน
ลาน Fin Square ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ชั้น 2
โทรศัพท์
0 2356 7766 กด 3


พบกับเทคนิควิธีบริหารเรื่อง "เงิน" ให้เป็นเรื่อง "ง่าย"
ในกิจกรรม Book Talk FES the series EP.2

พบกันวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 14.00 - 15.30 น. ที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม http://bit.ly/2kNZb1K

รายละเอียดการเดินทาง https://www.botlc.or.th/visit

ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร