กิจกรรม

"เรื่องเล่าริมเจ้าพระยา ตอน ทำนองไทย ริมสายธาร"

วันที่จัดงาน
31 ต.ค. 2019
สถานที่จัดงาน
ณ BOT Lounge ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ชั้น 1
โทรศัพท์
0 2356 7766

Update!!!

เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดกิจกรรมจากลานป๋วย ชั้น 2 เป็น BOT Lounge ชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

การบรรยาย "เรื่องเล่าริมเจ้าพระยา ตอน ทำนองไทย ริมสายธาร"

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00-18.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 15.30-16.00 น.)

ณ BOT Lounge ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ชั้น 1

 

 

ร่วมฟังการบรรยายกึ่งสนทนา สาธิตเครื่องดนตรีไทย โดยผู้เชี่ยวชาญเครื่องสายไทย วิทยาลัยนาฏศิลป และคณะนักร้อง นักดนตรี ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

พร้อมฟังการบรรเลงดนตรีสบาย ๆ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยศิลปินแห่งชาติและอดีตมือคีย์บอร์ด วงพิงค์แพนเตอร์


ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ : https://bit.ly/2IzgxYY

รายละเอียดการเดินทาง https://www.botlc.or.th/visitลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้