กิจกรรม

(Online) EconFin Talk & Share เรื่อง "รู้ทิศ (ทาง) เศรษฐกิจ โควิดก็ทำอะไรไม่ได้"

วันที่จัดงาน
30 ธ.ค. 2020
สถานที่จัดงาน
Facebook "ศูนย์การเรียนรู้แบง์ชาติ - BOTLC"
จัดโดย
ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์
0-2356-7766 กด 3

เชิญชวนมาฟังการวิเคราะห์เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย ในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่ใครฟังก็เข้าใจได้

👉 ฟังแล้วรู้ (ทิศ) ทางไปต่ออย่างมีพลังบวก

👉 ฟังแล้วจะรู้ว่าทําไมโควิดถึงทําอะไรเราไม่ได้


📌แล้วพบกันในกิจกรรม Econfin Talk & Share เรื่อง “รู้ทิศ (ทาง) เศรษฐกิจ โควิดก็ทําอะไรไม่ได้” ในวันพุธที่ 30 ธ.ค 63 เวลา 12.15 น. ทางเฟสบุ๊คและยูทูป ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ–BOTLC

#botlc #econfin

ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้