นิทรรศการพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

เผยแพร่15 มิ.ย. 2024
นิทรรศการพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ชั้น 2, ชั้น 1, ชั้น B1, ชั้น B2)

 
Bank of Thailand Museum

 

 

โถงต้อนรับก่อนเข้าสู่ห้องเรื่องเล่าธนาคารแห่งประเทศไทย (The BOT Story) ชั้น 2 ที่นำเสนอภาพยนตร์ Animation Mapping Screen 360 องศา ในรูปแบบ Realistic เพื่อบอกเล่าถึงความสำคัญและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สะท้อนภารกิจการดำเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทย

 

 


 

 

นิทรรศการบทบาทหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แนะนำบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะธนาคารกลางของประเทศ นับตั้งแต่การก่อตั้งขึ้นท่ามกลางสงครามโลกครั้งที่ 2 ตลอดจนบทบาทซึ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตลอด 75 ปี ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่เคยหยุดนิ่ง

 


 

นิทรรศการโรงพิมพ์ธนบัตร บอกเล่าเรื่องราวการจัดตั้งโรงพิมพ์ธนบัตร ขั้นตอนและเทคนิคการผลิตธนบัตรที่มีความประณีต และการออกแบบที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยได้อย่างลงตัว

 


 

นิทรรศการเงินตรา พาย้อนเวลาไปเรียนรู้วิวัฒนาการของเงินตราและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจจากอดีตเข้าสู่ยุครัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งมีการจัดแสดงธนบัตรไทยไว้มากที่สุด รวมถึงธนบัตรที่ได้จัดพิมพ์ขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้เชิญภาพพระราชกรณียกิจที่สำคัญมาจารึกไว้บนธนบัตรรุ่นต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนถึงเอกลักษณ์แห่งสถาบันพระมหากษัตริย์และความเป็นไทย อันเป็นความภาคภูมิใจของธนาคารแห่งประเทศไทย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

 


นิทรรศการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน (ชั้น 1)
Financial Literacy Exhibition

 

นิทรรศการความรู้ทางการเงิน ภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้สร้างสรรค์ ธปท. ภายใต้การนำเสนอแบบ "สนุก สร้างสรรค์ มีสาระ ในสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อจุดประกายความคิดและสร้างประสบการณ์จริงในการลงมือทำและตัดสินใจทางการเงิน เพื่อให้เกิดทักษะทางการเงินที่ดีอย่างยั่งยืน" โดยมีเรื่องราวเกี่ยวกับ การประเมินสุขภาพทางการเงิน   การวางแผนทางการเงิน  ภัยการเงิน  สิทธิหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน  การสร้างแรงบันดาลใจในการปลดหนี้

 

 

นิทรรศการถาวรพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย (ชั้น 2)

 

นิทรรศการถาวรพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยพระองค์แรก เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ พระปรีชาสามารถและพระวิริยะอุตสาหะ ทั้งในด้านประวัติศาสตร์การคลัง การธนาคาร และในด้านการเมืองระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับงานของธนาคารกลาง
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้