การเดินทาง / เยี่ยมชม

การเดินทาง / เยี่ยมชม

ห้องค้นคว้าจดหมายเหตุ

อาคารศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ชั้น 1
ให้บริการ วันอังคาร - วันอาทิตย์ (ปิดทำการวันจันทร์)  เวลา 9.30 – 16.30 น.

โทรศัพท์ 0 2356 7749
โทรสาร 0 2283 5656
E-mail : archives@bot.or.th

 

รายละเอียดการเดินทาง


หอจดหมายเหตุธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย อาคาร 7 ชั้น 4
ให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์   ยกเว้นวันหยุดธนาคาร  เวลา 8.30 – 16.30 น. (โปรดติดต่อล่วงหน้า)

โทรศัพท์ 0 2283 5266
โทรสาร 0 2283 5656
E-mail : archives@bot.or.th

ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร