การเดินทาง / เยี่ยมชม

การเดินทาง / เยี่ยมชม

ห้องค้นคว้าจดหมายเหตุ

อาคารศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ชั้น 1
ให้บริการ วันอังคาร - วันศุกร์ เวลา 9.30 – 16.30 น.  (ปิดทำการวันเสาร์ อาทิตย์ และจันทร์) 

โทรศัพท์ 0 2356 7749
โทรสาร 0 2283 5656
E-mail : archives@bot.or.th

 

รายละเอียดการเดินทาง


หอจดหมายเหตุธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย อาคาร 7 ชั้น 4
ให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์   ยกเว้นวันหยุดธนาคาร  เวลา 8.30 – 16.30 น. (โปรดติดต่อล่วงหน้า)

โทรศัพท์ 0 2283 5266
โทรสาร 0 2283 5656
E-mail : archives@bot.or.th

ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้