ยินดีต้อนรับ
Welcome to the Library
“ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย” (Prince Vivadhanajaya Library)  แหล่งค้นคว้าข้อมูล และพื้นที่เพื่อการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร และการธนาคารกลาง
 
      เปิดบริการ       วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 9.30 - 20.00 น. 
      ปิดบริการ        วันจันทร์ และวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน
สมัครสมาชิกพร้อมรับสิทธิประโยชน์
New Arrival
ข่าวสารและกิจกรรม
What's in BOT Library
Central Banking

Thai & English books and other materials in printed and electronic form focusing on monetary policy, policy target setting, price stability, transmission mechanism, macro model, monetary policy

Financial Literacy

Thai & English books and other materials in printed and electronic form focusing on financial institutions, their roles & functions, financial institutions supervision, financial inst

Juvenile Book

Thai & English books and other materials in printed and electronic form focusing on payment systems, their policy, electronic payment service, payment system standards, etc.ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้