ยินดีต้อนรับ
Welcome to the Library
“ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย” (Prince Vivadhanajaya Library)  แหล่งค้นคว้าข้อมูล และพื้นที่เพื่อการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร และการธนาคารกลาง
 
      เปิดบริการ       วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 9.30 - 20.00 น. 
      ปิดบริการ        วันจันทร์ และวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน


ประชาสัมพันธ์

ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบการจองและต่ออายุการยืมหนังสือด้วยตนเอง หากท่านติดปัญหาการใช้งาน โปรดติดต่อเคาน์เตอร์บริการห้องสมุด หมายเลขโทรศัพท์ 0 2283 5696 ขออภัยในความไม่สะดวก
สมัครสมาชิกพร้อมรับสิทธิประโยชน์
New Arrival
ข่าวสารและกิจกรรม
What's in BOT Library
Central Banking

Thai & English books and other materials in printed and electronic form focusing on monetary policy, policy target setting, price stability, transmission mechanism, macro model, monetary policy

Financial Literacy

Thai & English books and other materials in printed and electronic form focusing on financial institutions, their roles & functions, financial institutions supervision, financial inst

Juvenile Book

Thai & English books and other materials in printed and electronic form focusing on payment systems, their policy, electronic payment service, payment system standards, etc.BOT Publication

รวบรวมสิ่งพิมพ์เผยแพร่ของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่ รายงานและสื่อสิ่งพิมพ์, วิจัยและสัมมนา, สถิติ และ แถลงข่าวและรายงานเศรษฐกิจและการเงินรายเดือน 

ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้