คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

การเข้าใช้บริการ

วัน-เวลาให้บริการ

•  สมาชิกศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย และประชาชนทั่วไป
    เปิดบริการ       วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 9.30 - 20.00 น. 
    ปิดบริการ        วันจันทร์ และวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน (คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม)
•  พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย 
    เปิดบริการ       วันจันทร์ เวลา 9.30-17.30 น.
                           วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 9.30 - 20.00 น. 
    ปิดบริการ        วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน (คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม)

ดูเพิ่มเติมวัน-เวลาให้บริการพื้นที่อื่น ๆ ของศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้ที่นี่

สามารถยืมหนังสือได้หรือไม่

ผู้มีสิทธิยืมหนังสือของห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ได้แก่
•  สมาชิกศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย 
•  บุคลากรธนาคารแห่งประเทศไทย

สามารถสมัครสมาชิกศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้ที่ใดบ้าง

ผู้สมัครเป็นสมาชิกศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้สิทธิการเป็นสมาชิกห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชยโดยอัตโนมัติ โดยสามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
•  สมัครออนไลน์บนเว็บไซต์ของศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
•  สมัครที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

การสมัครสมาชิกศูนย์การเรียนรู้ฯ มีค่าใช้จ่ายหรือไม่

ผู้สมัครสมาชิกต้องชำระค่าสมาชิกในอัตรา 1,500 บาทต่อปี 

ประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่สมาชิก สามารถใช้บริการห้องสมุดได้หรือไม่

ผู้ใช้ทั่วไป (Visitor) สามารถใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศและพื้นที่นั่งอ่านตามที่กำหนดไว้ให้ แต่ไม่สามารถยืมหนังสือ

มีบริการถ่ายเอกสารหรือไม่

ห้องสมุดมีเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับผู้ใช้ถ่ายเอกสารด้วยตนเอง โดยคิดค่าบริการดังนี้
      กระดาษขนาด A4 :  1 บาทต่อหน้า
      กระดาษขนาด A3 :  2 บาทต่อหน้า

กรณีเป็นการสั่งพิมพ์ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ คิดค่าบริการดังนี้
      กระดาษขนาด A4 :  2 บาทต่อหน้า
      กระดาษขนาด A3 :  3 บาทต่อหน้า
 
หมายเหตุ การถ่ายเอกสารหรือทำสำเนาทรัพยากรสารสนเทศ ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา วิจัย และไม่เป็นการแสวงหาผลกำไร และต้องกระทำในปริมาณที่เหมาะสม ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ (Copyright Law) และหลักการใช้งานลิขสิทธิ์อย่างเป็นธรรม (Fair Use)  ซึ่งการถ่ายเอกสารหรือทำสำเนาในปริมาณที่เหมาะสมตามหลัก Fair Use โดยทั่วไปคือ

•  1 บทจากหนังสือ 1 เล่ม หรือร้อยละ 10 ของจำนวนหน้าทั้งหมด โดยสามารถเลือกใดอย่างหนึ่งที่มากกว่า
•  บทความ 1 บทความ จากวารสาร นิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวกัน

ทั้งนี้ การถ่ายเอกสารหรือทำสำเนาทรัพยากรสารสนเทศทุกชนิด ผู้ถ่ายเอกสารหรือทำสำเนาต้องรับผิดชอบหากมีการกระทำที่ละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

นำอาหารเข้าไปรับประทานในห้องสมุดได้หรือไม่

ไม่อนุญาตนำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้ามาภายในห้องสมุด ยกเว้นน้ำเปล่าและเครื่องดื่มที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ซึ่งบรรจุในขวดและมีฝาปิดมิดชิด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้