การให้บริการเยี่ยมชม

การให้บริการเยี่ยมชม

การเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้น วันจันทร์ และวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน 
ตั้งแต่เวลา 09.30 - 16.30 น. (พักเที่ยงเวลา 12.00 - 13.00 น.)
- สามารถเดินชมได้ด้วยตัวเอง โดยใช้ BOT Museum Application ช่วยนำชม
- มีเจ้าหน้าที่นำชม วันละ 4 รอบ

รอบเช้า  10.00 น. 11.00 น.  

รอบบ่าย 14.00 น. 15.00 น. 

การขอเข้าชมเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป  
กรุณาโทร.จอง เพื่อนัดหมายล่วงหน้าที่โทร. 0 2356 7766 กด 2 และส่งหนังสือยืนยันทางอีเมล์ learningcenter@bot.or.th


การเข้าชม-มาตรการในช่วง COVID-19

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าชมแบบหมู่คณะ

แนะนำศูนย์การเรียนรู้ ธปท.
 

การให้บริการ

1. พื้นที่จัดแสดงทั้งหมดออกแบบให้รองรับประชาชนทุกกลุ่ม มีลิฟต์บริการสำหรับผู้นั่งวีลแชร์ มีอักษรเบรลล์ และแบบจำลองเงินตราสำหรับผู้พิการทางสายตา และระบบ QR code เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน BOT Museum  เพื่อความสะดวกและเพลิดเพลินในการชมนิทรรศการ โดยการสแกน QR Code ด้านล่าง

 
2. พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดเตรียมรถเข็นนั่งสำหรับผู้สูงอายุไว้ให้บริการ ผู้ประสงค์จะใช้บริการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

3. ร้านจำหน่ายของที่ระลึก (Souvenir Shop) เปิดให้บริการที่บริเวณชั้น 1 (เวลาให้บริการ 09.30 - 17.30 น.)

อัตราค่าเข้าชม

  • ไม่เก็บค่าเข้าชม 

การแต่งกาย
  • ชุดสุภาพ งดกางเกงขาสั้น เสื้อแขนกุด รองเท้าแตะ

การเยี่ยมชมวังบางขุนพรหม

วันและเวลาทำการ

เปิดบริการวันเสาร์ : ให้บริการประชาชนทั่วไป จำนวน 4 รอบ ได้แก่ 10.30 น. 11.30 น. 13.30 น. และ 14.30 น. รอบละ 100 คน (จองทางออนไลน์ 70 คน และรับบัตรคิวหน้างาน 30 คน)                       
 
แจกบัตรคิวตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
หมายเหตุ : การแจกบัตรคิวและรอบการนำชมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

(โปรดเตรียมบัตรประชาชน/บัตรนักเรียน/ใบขับขี่/หนังสือเดินทาง เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์)
ยกเว้น วันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2356 7766 กด 2

 
การแต่งกาย
  • ชุดสุภาพ งดกางเกงขาสั้น เสื้อแขนกุด รองเท้าแตะ 

คลิกเพื่อจองรอบเข้าชมวังบางขุนพรหมออนไลน์

ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้