การให้บริการเยี่ยมชม

การให้บริการเยี่ยมชม

การเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้น วันจันทร์ และวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน 
ตั้งแต่เวลา 9.30 – 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.

- Walk in เดินชมตามอัธยาศัย โดยไม่ต้องจองล่วงหน้า

- มีเจ้าหน้าที่นำชม วันละ 3 รอบ (รอบละประมาณ 1 ชั่วโมง)

- รอบเช้า 10.30 - 11.30 น. | รอบบ่าย 13.30 - 14.30 น. และ 15.00 – 16.00 น.


การขอเข้าชมเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป

 

- กรุณาโทรจองเพื่อนัดหมายล่วงหน้าที่ โทร. 0 2356 7766 กด และส่งหนังสือยืนยันทางอีเมล์ learningcenter@bot.or.th


หมายเหตุ : นิทรรศการเงินตรา ชั้น B1 และ B2 จำกัดจำนวนผู้เยี่ยมชมครั้งละไม่เกิน 25 คน กรณี Walk in เกินจำนวนจะใช้เวลารอประมาณ 15 – 30 นาที


แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าชมแบบหมู่คณะ


แนะนำศูนย์การเรียนรู้ ธปท.

 

การให้บริการ

1. พื้นที่จัดแสดงทั้งหมดออกแบบให้รองรับประชาชนทุกกลุ่ม มีลิฟต์บริการสำหรับผู้นั่งวีลแชร์ มีอักษรเบรลล์ และแบบจำลองเงินตราสำหรับผู้พิการทางสายตา 


2. พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดเตรียมรถเข็นนั่งสำหรับผู้สูงอายุไว้ให้บริการ ผู้ประสงค์จะใช้บริการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์


การเยี่ยมชมวังบางขุนพรหม

เปิดบริการวันเสาร์-อาทิตย์  ยกเว้น วันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย

- ให้บริการประชาชนทั่วไป จำนวน 3 รอบ ได้แก่ 11.00 น. 13.30 น. และ 15.00 น. รอบละ 40 คน
- จองเข้าชมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน 

รายละเอียดการเข้าชม

  • โปรดเตรียมบัตรประชาชน/บัตรนักเรียน/ใบขับขี่/หนังสือเดินทาง เพื่อตรวจสอบการลงทะเบียน
    ก่อนรับบัตรผ่านเข้าชม

จุดนัดพบ

- อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธปท. ชั้น 1
- กรณีมีผู้สูงอายุหรือรถเข็นโปรดแจ้งล่วงหน้าตามหมายเลขโทรศัพท์ 02-356-7766 กด 2

การแต่งกาย

- สุภาพบุรุษ งดกางเกงขาสั้น ยกเว้นเครื่องแบบนักเรียน
- สุภาพสตรี งดกางเกงขาสั้น กระโปรงสั้น เสื้อแขนกุด สายเดี่ยว

การถ่ายภาพ

- สามารถถ่ายภาพนิ่งเป็นที่ระลึกได้ โดยไม่ใช้ไม้เซลฟี่หรือขาตั้งกล้อง

  • พื้นที่รอบวังบางขุนพรหม : เฉพาะจุดที่เจ้าหน้าที่แจ้ง (ได้แก่ บริเวณสนามหญ้า และถนนโค้งหน้าวัง)
  • พื้นที่ภายในวังบางขุนพรหม : ถ่ายได้ ยกเว้นในห้องนิทรรศการบริพัตร

- สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาระหว่างการเข้าชม
- ที่จอดรถ : อาคารจอดรถศูนย์การเรียนรู้

ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเข้าชม เช่น กรณีมีประกาศของรัฐบาล หรือ เหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ที่ไม่สามารถเปิดให้เข้าชมได้  ทั้งนี้ รายชื่อของท่านจะได้รับการติดต่อเพื่อนัดหมายใหม่ต่อไป

 ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้