สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

Co-working Space

ผู้มีสิทธิใช้บริการ

•   พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย  สมาชิกศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย  และบุคคลทั่วไป

    สนใจสมัครเป็นสมาชิก สามารถกรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ได้ที่นี่

เงื่อนไขการใช้บริการ

•   จองใช้ห้องล่วงหน้าผ่านระบบการจองออนไลน์ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 0-2356 7766
•   จองใช้ห้องครั้งละไม่เกิน 5 ชั่วโมง จองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 7 วัน และจองต่อเนื่องได้ไม่เกิน 4 ครั้งต่อสัปดาห์
•   ห้อง 4 ที่นั่ง จำนวน 4 ห้อง ให้บริการผู้ใช้ตั้งแต่ 1-4 คน ต่อห้อง
•   ห้อง 8 ที่นั่ง จำนวน 3 ห้อง ให้บริการผู้ใช้ตั้งแต่ 4-8 คน ต่อห้อง
•   ผู้จองใช้ห้องต้องแสดงตนที่เคาน์เตอร์บริการภายใน 15 นาที ก่อนการใช้ห้อง หากไม่มาตามระยะเวลาที่กำหนด จะยกเลิกการจองห้อง
•   ผู้จองใช้ห้องแล้วไม่มาใช้บริการ 3 ครั้งต่อเนื่องกัน จะถูกระงับสิทธิ์ไม่ให้ใช้จองและใช้ห้องนาน 1 เดือน
•   สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา 9.30 – 20.00 น. ในวันเปิดทำการ

อัตราค่าใช้บริการ

•   พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่เสียค่าบริการ
•   สมาชิกศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย     
     ห้อง 4 ที่นั่ง  ค่าบริการชั่วโมงละ 150 บาท
     ห้อง 8 ที่นั่ง  ค่าบริการชั่วโมงละ 250 บาท
•  บุคคลทั่วไป                    
    ห้อง 4 ที่นั่ง  ค่าบริการชั่วโมงละ 300 บาท
    ห้อง 8 ที่นั่ง  ค่าบริการชั่วโมงละ 500 บาท

ประเภทห้องอุปกรณ์จำนวนผู้ใช้ (คน)จอง
Idea Box #1Smart TV (สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ Notebook)1-4 คน

 จองออนไลน์

Idea Box #2 Smart TV (สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ Notebook)

1-4 คน

Idea Box #3 Smart TV (สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ Notebook)1-4 คน
Idea Box #4 Smart TV (สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ Notebook)1-4 คน
Idea Box #5

Smart TV (สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ Notebook),  กระดานไวท์บอร์ดกระจก

4-8 คน
Idea Box #6

Smart TV (สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ Notebook), กระดานไวท์บอร์ดกระจก

4-8 คน
Idea Box #7

Smart TV (สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ Notebook),  กระดานไวท์บอร์ดกระจก

4-8 คน


ผังห้อง Idea Boxบริการ Internet

ผู้มีสิทธิใช้บริการ

•   ผู้ใช้ทั่วไป

เงื่อนไขการใช้บริการ

•  ลงทะเบียนขอใช้บริการที่เคาน์เตอร์ต้อนรับของศูนย์การเรียนรู้ฯ โดยยื่นหลักฐานบัตรประชาชน
•  ใช้บริการได้ ณ จุดให้บริการ Internet ในห้องสมุด
•  ใช้บริการได้ครั้งละไม่เกิน 2 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ห้องมัลติมีเดีย

ผู้มีสิทธิใช้บริการ

•   พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย  สมาชิกศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย  และบุคคลทั่วไป

บริการ

•   ห้องใช้บริการสื่อมัลติมีเดีย ให้บริการ ณ จุดบริการมัลติมีเดีย พื้นที่ห้องสมุด ชั้นบน 
•   ห้องที่ให้บริการมี 2 ลักษณะ ได้แก่ 
     Multimedia Pod         
     Multimedia Room 
•   สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา 9.30 – 20.00 น. ในวันเปิดทำการ

ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้