คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

 

ถามต้องการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุต้องทำอย่างไร
ตอบแจ้งความประสงค์พร้อมวัตถุประสงค์ในการขอใช้เอกสารถึงผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ถามขอยืมเอกสารจดหมายเหตุ ได้คราวละกี่วัน
ตอบหอจดหมายเหตุ อนุญาตให้ค้นคว้าจดหมายเหตุในพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น
ถาม ติดต่อ สอบถาม เกี่ยวกับจดหมายเหตุ ได้อย่างไรบ้าง
ตอบช่องทางที่ติดต่อ ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ชั้น 1 , โทร 0 2356 7749 หรือ email : archives@bot.or.th   

 

ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้