วัตถุพิพิธภัณฑ์

แบบทดลองพิมพ์สีธนบัตรแบบหนึ่ง

แบบทดลองพิมพ์สีธนบัตรแบบหนึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการพิมพ์และออกใช้ธนบัตร กล่าวคือบริษัทโทมัส เดอ ลา รู จำกัด พิมพ์ตามคำสั่งของรัฐบาลไทย และส่งมาให้ตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อรัฐบาลไทยตรวจและแก้ไขจนเป็นที่พอใจแล้วจึงสั่งผลิต เพื่อให้ธนบัตรออกใช้สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนเพราะเป็นธนบัตรแบบแรกของประเทศ

ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้