จดหมายเหตุ

การประชุมคณะทำงานการค้าบริการในกรอบการเจรราการค้าหลายฝ่ายรอบอุรุกวัย

เลขเอกสาร
DAC017-000-007
ชื่อเอกสาร
บันทึกท่าที, การพิจารณาเสนอผูกพันในการเปิดเสรีทางการเงินใบรอบอุรุกวัย
ช่วงปีของเอกสาร
1992
จำนวนแผ่นเอกสาร
2
คำค้นหา
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้