วัตถุพิพิธภัณฑ์

แบบร่างสีธนบัตรแบบสอง

แบบร่างสีธนบัตรแบบสองเป็นแบบร่างสีที่บริษัทโทมัส เดอ ลา รู จำกัด ใช้การวาด ลงสี และปะติดภาพ องค์ประกอบบนธนบัตรทั้งด้านหน้าและหลังตามขนาดจริง โดยเป็นการทำด้วยมือทุกขั้นตอน ดังนั้นแต่ละแบบจึงมีเพียงชุดเดียวเท่านั้น

ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้