วัตถุพิพิธภัณฑ์

แบบทดลองพิมพ์ธนบัตรแบบสอง

แบบทดลองพิมพ์ธนบัตรแบบสอง เมื่อผ่านกระบวนการออกแบบ และการพิจารณาแบบร่างสีแล้ว บริษัทโทมัส เดอ ลา รู จำกัด จะนำภาพและลวดลายไปผ่านกระบวนการแกะแม่พิมพ์โลหะและการทำแม่พิมพ์สีพื้น เมื่อแม่พิมพ์โลหะและแม่พิมพ์สีพื้นเสร็จสมบูรณ์ พร้อมแสดงตำแหน่งจุดสังเกตเพื่อพิสูจน์การปลอมแปลง จึงทดลองพิมพ์ลงบนกระดาษตัวอย่าง เพื่อเป็นแบบทดลองพิมพ์กลับมาให้รัฐบาลไทยพิจารณาก่อนการผลิตจริงต่อไป

ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้