การเดินทาง

การเดินทาง

แผนที่


 

การเดินทางด้วยขนส่งมวลชน

รถประจำทาง

 

ป้ายรถเมล์ สายรถประจำทาง
1. ป้ายวัดสามพระยา 3, 9, ปอ.9, 30, 32, 33, 43, 53, 64, 65, 524
2. ป้ายตรงข้ามวัดสามพระยา3, 9, ปอ.9, 30, 32, 33, 53, 64, 65, 516, 524
3. ป้ายตรงข้ามธนาคารแห่งประเทศไทย3, 9, ปอ.9, 30, 32, 33, 49, 53, 64, 65,516,524
4. ป้ายหน้าธนาคารแห่งประเทศไทย3, 9, ปอ.9, 30, 32, 33, 43, 49, 53, 64, 65, 524


เรือโดยสาร

ท่าเรือประเภทเรือ
1. ท่าเรือเทเวศร์
เรือด่วนเจ้าพระยา : ธงสีส้ม ธงสีเขียว ธงสีเหลือง

เรือข้ามฟาก
2. ท่าเรือวัดสามพระยาเรือประจำทาง (ไม่มีธง)

 


 

แผนที่รายละเอียดแต่ละชั้น

 

 

 

 

 

 

 

 

วัน-เวลาให้บริการ

ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย  เปิดให้บริการ วันอังคาร - วันอาทิตย์ (ปิดทำการ วันจันทร์)    รายละเอียดการให้บริการ
 

ติดต่อสอบถาม

เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์ 0 2356 7766  อีเมล learningcenter@bot.or.th

 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้