การใช้บริการ-ใช้พื้นที่ห้องสมุด

การใช้บริการ-ใช้พื้นที่ห้องสมุด


ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้สมัครสมาชิก สามารถใช้บริการห้องสมุดได้หรือไม่ มีค่าใช้จ่ายหรือไม่

ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใช้บริการห้องสมุดได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้บริการ ซึ่งสามารถ
ใช้พื้นที่อ่านหนังสือชั้น  2 - 3 ใช้ห้อง Multimedia Room และอุปกรณ์ Multimedia Pod ได้ 
นอกจากนี้ ห้องสมุดยังมีพื้นที่สำหรับให้เด็กเล็กไว้อ่านหนังสือ (ห้อง Little Genius) อยู่ที่ชั้น 2 
เหมาะกับเด็กอายุระหว่าง 5 - 12 ปี (ทั้งนี้ เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ให้มีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด) 
อย่างไรก็ดี หากประสงค์ยืมหนังสือ ต้องสมัครเป็นสมาชิกศูนย์การเรียนรู้ฯ ก่อน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้บริการทั่วไปภายในห้องสมุด

1.  ค่าถ่ายเอกสาร A4 : 1 บาท / หน้า และ A3 : 2 บาท / หน้า
2.  ค่าพิมพ์เอกสาร A4 : 2 บาท / หน้า และA3 : 3 บาท / หน้า

ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถใช้พื้นที่ห้องต่าง ๆ ในศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้หรือไม่ มีวิธีปฏิบัติอย่างไร

ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ห้องต่าง ๆ ในศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้แก่ 
ห้อง Multimedia room สำหรับห้องประชุม Idea box จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ดังนี้
1.  ห้อง 4 ที่นั่ง มีจำนวน 4 ห้อง ราคา 300 บาท/ชม.  
2.  ห้อง 8 ที่นั่ง มีจำนวน 3 ห้อง ราคา 500 บาท/ชม.
ทั้งนี้ หากเป็นสมาชิกศูนย์การเรียนรู้ฯ จะได้รับส่วนลด 50% จากราคาปกติ มีขั้นตอนการขอใช้ห้อง
ดังนี้
1.  จองใช้บริการล่วงหน้า  ผู้ใช้บริการสามารถจองใช้ห้องล่วงหน้า โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
     โทร. 0 2356 7766 กด 3 หรือจองผ่านระบบออนไลน์ได้ ดังนี้
     1) เข้าไปที่เว็บไซต์ www.botlc.or.th โดยสมาชิกให้ทำการ log in ก่อน
     2) ไปที่ tab ด้านบน เลือก "ห้องสมุด" จากนั้นไปที่ tab "Service" เลือก "Facilities"
     3) ให้เลือก "จองออนไลน์"จากนั้นให้เลือกห้องที่ต้องการใช้ และเลือกปุ่ม "คลิกที่นี่เพื่อจอง"
     4) ระบุวันที่ขอใช้ ช่วงเวลาที่ขอใช้ จากนั้นให้เลือกปุ่ม "ยืนยัน"
     ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาเงื่อนไขการใช้บริการได้ คลิกดู ที่นี่
2.  แสดงตนที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 3 ก่อนการใช้ห้อง โดยควรมาติดต่อก่อนถึงเวลาใช้ห้อง
     15 นาที หากไม่มาตามระยะเวลาที่กำหนด เจ้าหน้าที่จะยกเลิกการจองห้องดังกล่าว 
3.  ชำระเงิน รับอุปกรณ์ประจำห้อง/บัตรผ่านเข้า - ออก ชำระเงินค่าใช้บริการแก่เจ้าหน้าที่ 
     หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะมอบอุปกรณ์ประจำห้องและบัตรผ่านตามจำนวนคนที่เข้าใช้บริการ
     เพื่อใช้สำหรับแตะประทับกับเครื่องอ่านบัตรประจำห้อง 
4.  เข้าใช้บริการ โซนห้อง Idea box
5.  คืนอุปกรณ์แก่เจ้าหน้าที่เมื่อใช้งานเสร็จเรียบร้อย

อุปกรณ์ภายในห้อง Idea Box มีอะไรบ้าง

ห้องขนาด 4 ที่นั่ง : Smart TV (สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ Notebook)

ห้องขนาด 8 ที่นั่ง : Smart TV (สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ Notebook), กระดานไวท์บอร์ดกระจก
นอกจากนี้ ยังมีวัสดุอุปกรณ์ประจำห้องให้ยืมใช้เพิ่มเติม โดยผู้ขอใช้บริการติดต่อขอยืมอุปกรณ์ประจำห้อง
ได้ที่เคาน์เตอร์บริการห้องสมุด ชั้น 3


ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้