กิจกรรม

EconFin Talk & Share : "โครงการอินทนนท์ : โครงการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง (Central Bank Digital Currency : CBDC)"

วันที่จัดงาน
15 พ.ย. 2019
สถานที่จัดงาน
ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์
0 2356 7766
การบรรยาย EconFin Talk & Share ครั้งที่ 5/2562  เรื่อง "โครงการอินทนนท์ : โครงการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง (Central Bank Digital Currency : CBDC)"

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30-15.00 น. (ลงทะเบียนเข้าฟัง เวลา 13.00-13.30 น.)  ณ ห้องปัญญาภิรมย์ ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ศูนย์การเรียนรู้ ธปท. ชั้น 3 

พบกับวิทยากร คุณวิจักขณ์ เศรษฐบุตร Senior Developer โครงการอินทนนท์  


ชวนทุกท่านมาเสริมความรู้ ทำความรู้จักโครงการอินทนนท์ และสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง

ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่ง ฟรี ที่ :   https://www.bot.or.th/App/BOTEvent/Register/Y20191106001O.html (รับจำนวนจำกัด)


ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้