กิจกรรม

เที่ยวงาน "วันเด็ก 2563"

วันที่จัดงาน
11 ม.ค. 2020
สถานที่จัดงาน
ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์
0 2356 7766


เสาร์นี้ สุข สนุก ตลอดงาน แล้วพบกันที่ศูนย์การเรียนธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะ 


#วันเด็ก2563
#FinLand
#NationalChildren'sDay

ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้