กิจกรรม

YouTube Premieres TechTalk #2 ตอน "CBDC : อนาคตระบบการเงินไทย" กับ 2 ผู้บริหารของ ธปท.

วันที่จัดงาน
19 ก.ย. 2022
สถานที่จัดงาน
YouTube ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ – BOTLC
จัดโดย
ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

... กด "ตั้งการช่วยเตือน / Set reminder" รอรับชมพร้อมกันได้ที่ https://youtu.be/1R_NQryuufc 🔔...ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้