กิจกรรม

ชวนร่วมกิจกรรม "Story Teller Corner Workshop" กับ "คุณณัฐิยา ศิรกรวิไล" นักเขียนบท วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ที่ศูนย์การเรียนรู้ ธปท.

วันที่จัดงาน
4 พ.ย. 2022
สถานที่จัดงาน
ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
จัดโดย
ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย


ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้