ข่าว

บรรยากาศค่ายการเงินส่วนกลาง โครงการ Fin.ดี We Can Do !!! Season 2

เผยแพร่2 ต.ค. 2019

2 - 4 ตุลาคม 2562 : ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดค่ายการเงินส่วนกลางให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาจากทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกรอบจัดทำผลงานระดับโครงงานสร้างสรรค์ และรอบคัดเลือกระดับสถานศึกษาต้นแบบ ในการประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงินโครงการ “Fin. ดี We Can Do !!!” Season 2 เพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเงินอันเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญ รวมถึงเพิ่มพูนเทคนิคจำเป็นต่าง ๆ ในการจัดทำโครงงาน ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ โดยมี ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และ คุณนวพร มหารักขกะ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้เกียรติร่วมงาน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้