ข่าว

บรรยากาศค่ายการเงินส่วนกลาง โครงการ Fin.ดี We Can Do !!! Season 2

เผยแพร่2 ต.ค. 2019

2 - 4 ตุลาคม 2562 : ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดค่ายการเงินส่วนกลางให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาจากทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกรอบจัดทำผลงานระดับโครงงานสร้างสรรค์ และรอบคัดเลือกระดับสถานศึกษาต้นแบบ ในการประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงินโครงการ "Fin. ดี We Can Do !!!" Season 2 เพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเงินอันเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญ รวมถึงเพิ่มพูนเทคนิคจำเป็นต่าง ๆ ในการจัดทำโครงงาน ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ โดยมี ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และ คุณนวพร มหารักขกะ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้เกียรติร่วมงาน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร