ข่าว

บริการ E-book ใหม่จากห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย "Hibrary"

เผยแพร่1 ก.พ. 2023


📧 สมาชิกศูนย์การเรียนรู้ฯ แจ้งความต้องการใช้บริการได้ทางอีเมล libraryservices-fld@bot.or.th

👨👩 บุคคลทั่วไปใช้งานได้ภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ (กรุณาติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการห้องสมุด)

📞 สอบถามรายละเอียดการใช้งาน โทร. 023567766 กด 3

🗎 คู่มือการใช้งานสำหรับสมาชิก คู่มือการใช้งาน Hibrary

ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้