ข่าว

เชิญร่วมกิจกรรม "Fin Family" 16 มีนาคมนี้ ที่ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ

เผยแพร่15 มี.ค. 2024


link ลงทะเบียน เด็กอายุ 7-9 ปี >>> https://bitly.ws/3eDva <<<<

link ลงทะเบียน เด็กอายุ 10-12 ปี >>> https://bitly.ws/3eDvv <<<

link ลงทะเบียน ผู้ปกครอง / ผู้สนใจทั่วไป >>> https://bitly.ws/3eDvE <<<<

ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ใส่อีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสาร
ธปท. จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ ธปท. อนึ่ง ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ธปท. ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้